И там ще бъде друм, и пътят по него ще се нарече свет път; нечистият не ще ходи по него; но той ще бъде само за тях; които ходят по тоя път, дори и неопитните не ще се заблудят. Исая 35

Съвремието ни  е богато на различни форми на Християнството. Всяка от тях претендира за своята автентичност (библейски корени) или актуалност (запълване на специфични нужди и потребности).

Разглеждайки тази страница, вие може да видите още една разновидност или още една гледна точка, или да откриете че "ПЪТ НА СВЯТОСТ" съвпада с вашето очакване или търсене. Ако това е така, ще се радваме да бъдем заедно.

Нашите  събрания се провеждат на  Солунска 44. Неделя 10:30 тържествено събрание; 18:00 Вечерно събрание в по-свободен дискусионен формат, здълбочено библейско изучаване и възможност за лични молитви. Петък от 19:00 Молитвено събрание и общение. Събот от 17:00 Младежко за всякакви възрасти.

Phone:+359878235726
skype: gogobulgaria
Email:gogobulgaria@hotmail.com

Каналът   на Път на святост в Youtube Неделя 10:30 Солунска 44

Път на святост в bibliata.tv

 Каналът на Път на святост в Юстрийм,от тук можете да гледате нашите събрания в Обеля всяка неделя от 18:30 часа,

или последното записано събрание, ако в момента няма излъчване на живо

free templates

Make a free website with Yola