Еремия 4:3. Защото така казва Господ На Юдовите и ерусалимските мъже: Разорете целините си, И не сейте между тръни.

Осия 6:3. Да! нека познаем Господа, нека следваме да Го познаваме; Той ще се появи сигурно, както зората, И ще дойде при нас, както дъжда, както пролетния дъжд, който пои земята.


Нашето съвремие е богато на различни форми на Християнството. Всяка от тях претендира за своята автентичност(библейски корени) или актуалност (запълване на специфични нужди и потребности). Разглеждайки тази страница, вие може да видите още една разновидност или още една гледна точка, или да откриете че "ПЪТ НА СВЯТОСТ" съвпада с вашето очакване или търсене.

Може да чуете и видите неща, които ви провокират да се замислите. Ако това се случи, значи сме постигнали нещо.

free templates

Make a free website with Yola